3/03/2010

SePi SeOraNg SahABat....
Dalam dunia ini, Kita Tidak Punya Sesiapa Kecuali diri sendiri..
tetapI dalaM Kita Bersendiri...
kiTa berunTung kerana mempunyai seorang sahabat yang memahami kita...


SeBagimAna kiTa mengharapkan keikhlasan dan kejujuraN...
seorang sahabat....
begitu juGa dia...

tetaPi kita sering lupa akan hal Itu...
Kita cuma Mengambil kiRa...
Tentang harapan dan perasaan kIta....
kita rasa dikhianati Bila dia tidak menepati janjinya....
Kita tidak memberi dia peluang untuk menerangkan Keadaannya....bagi Kita...
itu alasannya untuk menutup kesilapan dan membela diri...
Kiat terlupa kita juga pernah membiarkan dia ternanti-nanti..
Kerana KiTa juga ada Juga JanjI yang tIdaK ditepati...
Kita beri beribu alasan dan memaksa Dia menerima alsan kIta...

waKtu iTu..
terfikirkah kita Tentang Perasaanya????
Seperti Kita....
dia juga ada perasaan..
KECEWA...
teTapi Kita sering Terlupa...
UntUngNya memPunyai seorang kawan Yang sentiasa Disisi kiTa...
Pada waktu Kita MemerluKannYa... 
Dia Mendengar luahan perasaan kita...
segala rasa kecewa...
dan keTaKutan.....
HaRaPan dan imPIaN...
kita LUahkan...
Dia memberi Jaln seBagai laluan penyelesAin MaSaLah...

SelalunYa kita terlalu asYik berCerita tentang diri kita...
HinGGa KaDang-Kadang...
TerluPa...
SaHaBat kita juga ada cerita yang InGin di Kongsi Bersama kiTa.....
PeRnahkah Kita memBeri dia peluang...
untuk mneceritakan rasa bimBaNgnYa....
dan rasa takutNya...???
PerNahkah Kita MenenaNgKanNya???
sebagAiMana dia menyabarkan kIta???


Ikhlaskah Kita mendengar Tentang KejayaanNya...
dan..
berIta gembiranya...???
Mampukah kita menjadi sumBer kekuatannya...??
seperti Mana dia Meniup seManGat...
sEtiaP Kali Kita MEraSa KeceWa...
dan menYeraH Kalah...??
Dapatkah kIta meyakinkan Dia bahawa kita boleh di percayai??
KIta Boleh DijaDIkan temPat BerSandar...
BiLa Terasa lemAh..
aGar TIdaK reBah???...
BoleHkah Kita menJadi Bahu...
unTuK dIa sandarKan...
HaraPaN.........


SeSekalilah Jadilah...
kaWan yang  menDeNgar...
Dari YaNg  hanya Bercerita..
ambilah masa Untuk MeMahami hati dan perasaan..
Kawan........
KeRaNA dia Juga seoraNg manusia...
Dia JuGa ada Rasa Takut...
ADa rasa bimBang...
sedIh Dan kecewa....
DIa Juga Ada KeleMahan...
Dan dia Juga perlUkan KawaN...
sebagai KekuaTan...Jadi.....
Kita Kawannya itu...
KiTa selalu MeliHat dia ketawa...
Tetapi mungkin sebeNarNya...
dia tidak Setabah Yang Kita sangka...
disebalik senyUmannya iTu......
MuNgKin banyak ceRita sEdih Yang InGIn diLuahkan...
Disebalik...
keseNaNganNya...
MunGkiN TersiMpan SerIbu kekalutan...
KiTa tiDak Tahu.........
teTapi Jika KiTa Cuba...
UnTUk..
menjadi sahabatNya...
MunGkin Kita akan tahu...
Apa gUnaNya hiduP tanPa KawaN...


Ya Allah Ku GemBiRa KeranA MenGurNiaKaN MereKA...
SeBagai SahAbAt Ku....
moGa uhkwah Yang TerJAlin Akan TerUS KeKal SelamAnya...
KePada SemUA saHabat Mieda....
SemoGa ukhwah yang TerjalIn...
Akan KekAl SelAmaNya...